جدیدترین عکسها و مطالب طنز و جالب

پسره میگفت نمیدونم این بابای من چجور فرم یارانه ها رو پر کرده که دیروز از

صلیب سرخ جهانی اومدن واسه کمکمون!صبح امروزم از فائو اومده بودن

واسمون غذا و آب آوردن نیم ساعت پیش آنجلینا جولی زنگ زده میگه

میخواد منو به فرزندی قبول کنه!!!نوشته شده در شنبه هفدهم خرداد 1393ساعت 17:29 توسط مانیا| |

دختره پست گذاشته:

بچه ها معنی

I Dont Know

چی میشه؟؟

بعد یه پسر نظر گذاشته: نمیدونم

دختره هم تو جوابش نوشته:تو که نمیدونی چرا کامنت میذاری؟!!

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:55 توسط مانیا| |

امروز رفته بودم پیش فالگیر می گفت به زودی عاشق میشی، زن می گیری

دیگه ساکت شد چیزی نمی گفت گفتم خب بعدش؟

گفت کلیپس زنت نمیذاره بقیشو ببینم!!

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:54 توسط مانیا| |

واکنش جالب یک مادر وقتی پسرش برای اولین بار حرف میزند !!!

 

http://www.shiaupload.ir/images/77497794770000020327.jpg

 

از اینجا دانلود کنید

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:53 توسط مانیا| |

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺘﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ عزیز ﻣﺎ . . . . .


ﺍﻗﺎ ﯾﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﻞ ﮔﻠﯽ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ .. ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﺎﺷﻪ . .


ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﯿﺰﯾﻢ ﻧﺸﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ . .


ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺗﺠﺮﯾﺶ . .


ﻣﻦ ﺳﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺻﺎﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻡ …. ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﺻﯿﺖ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻣﯿﻨﻮﺷﺘﻢ . .


ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺼﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! . .


ﺁﻗﺎ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﻟﯿﻒ ﺑﺎ ﯾﻪ ﮔﺮﺩﺍﻟﯽ ﺁﺑﯽ ﻭﺳﻄﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ … ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﺎﺩ ﺑﺮﺩﺵ ヅ! . .

 

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:52 توسط مانیا| |

همیشه از سال اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان 
یه نفر هست که سر هر امتحانی میپرسه:
“با خودکار یا با مداد؟”
ینی اینجور آدما آرپیچی هم کمشونه !!

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:51 توسط مانیا| |

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﯼ
ﺁﺭﻧﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﻫﻤﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﻭﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﻥ

ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﺫﻫﻦ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻦ !!

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 10:49 توسط مانیا| |
مورد داشتیم طرف بخاطر عیدی گرفتن
.
.
.

کفش پوشیدنش 20 دقیقه طول کشیده 

نوشته شده در شنبه نهم فروردین 1393ساعت 19:53 توسط مانیا| |
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺸﻪ :
.
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﺸﻪ !!!

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اسفند 1392ساعت 16:48 توسط مانیا| |
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ ۹ ﺑﯿﻔﺘﻢ.....
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻡ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻦ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﻂ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﻧﯿﺴﺘﻢ
!ﻭﻟﯽ ﻟﺎﻣﺼﺐ ۲۰ ﺷﺪﻡ

نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اسفند 1392ساعت 16:40 توسط مانیا| |
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﯾﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﯿﮏ ﻭ ﻣﻮﺩﺏ ﺍﻭﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺤﻠﺘﻮﻥ ﯾﻪ
ﺍﺳﺘﺨﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮐﻨﯿﻢ .
ﭼﻮﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻩ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯼ
ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻬﻢ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ
ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺁﻭﺭﺩﻡ
ﻭﺍﺳﺶ !!!!! .....
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﺩ ﺗﻮﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ......
ﺍﺻﻦ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻨﻮ ﭼﯽ ﺑﺪﻩ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ...

نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند 1392ساعت 8:32 توسط مانیا| |
تفاوت قصه گفتن والدین من با بقیه؛ والدین اونا: یکی بود یکی نبود … یه پری کوچولو بود که …

والدین من: یه روز یه جن از یه قبرستون اومد بیرون و گفت اومدم اون بچه ای که نمیخوابه رو بخورم …

منم هر شب غش می کردم ولی اینا فکر میکردن خوابیدم!

نوشته شده در شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 18:55 توسط مانیا| |
دیروز سر چار راه یه نفر اومد گفت: گل می خوای؟ منم مثل فیلما پنج تومن دادم و گفتم همشو بده.

بعد یارو گفت: ببخشید آقا دونه ای چهارتومنه! تو عمرم انقدر تحقیر نشده بودم.

نوشته شده در شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 17:10 توسط مانیا| |
تو رادیو می گفت: به خرگوش هویج ندین، خوب نیس واسش! خب مگه ما چقدر از یه خرگوش

می دونستیم که اونم گند زدی توش؟

نوشته شده در شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 17:0 توسط مانیا| |

هنوز تو شوک آهنگ گلزار بودیم که فروتن هم آهنگ بیرون داد، دیگه باید منتظر آلبوم

حمید معصومی نژاد خبرنگار اعزامی صدا و سیما از رُم باشیم!

نوشته شده در شنبه هفدهم اسفند 1392ساعت 16:43 توسط مانیا| |
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ .
.
.
.

ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ قربونت بشم??? ﺑﺎﺯ
ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺩﺍﺭﻩ کصافط!!! ^_^

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 16:0 توسط مانیا| |
در اینترنت گفته هایی از من میشنوید که هرگز نگفته ام . ( کوروش کبیر )

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 15:58 توسط مانیا| |

دوستم به دوس دخترش اس ام اس داده :
سلام عشخم خوبی قولفونت برم
دوس دخترش : خوپم ملسی ^_^
دوستم : چه خبر چیکال میکنی؟
دوس دخترش : من باباشم عشخت رفته خلید!:|
دیگه خودتون بقیه داستان رو حدس بزنید :)))

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 15:56 توسط مانیا| |

صادرات شامپو سیر پرژک به کشورهای عربی به نوعی جنگِ خیلی نرم محسوب میشه!
چون هر عربی که بره مغازه و بخواد شامپو پرژک بخره موقع تلفظ اسمش خفه میشه :))))))

نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 15:52 توسط مانیا| |
فقط یه مرد ایرانی میتونه قبل از ورود به اتاقی که نامحرم توشه، همزمان در بزنه و یا الله بگه و چند میلی ثانیه بعد توی اتاق باشه!!
نوشته شده در سه شنبه سیزدهم اسفند 1392ساعت 11:56 توسط مانیا| |


ونوس حشره خوار - آژانس مسافرتی - گویا آی تی - تک تمپ - گرافیک - وبلاگ